Loch nan Dubhrachan air Rèidio 3

Prògram bho Rèidio 3 [mp3]

Prògram 20 mionaid air “Wild Swimming” a chaidh a-mach air Rèidio 3 san anail eadar na Proms air 2011-08-18. Beagan mhionaidean faisg air an toiseach le Caoimhín Ó Donnaíle a’ snàmh ann an Loch nan Dùbhrachan còmhla ri Raonaid NicFhionnlaidh air 2011-07-01.

2011-08-19 CPD